Clicka här och se nyhetsmajlen i din webläsare!
 

Nyhetsbrev 4/2010


 

Svampbekämpning

Nu har det både blivit varmt och fuktigt och förhållandena för svampangrepp har blivit ytterligare optimerade. Det finns därför all orsak till att vara på sin vakt och använda alla medel som finns till hands för att undgå/bekämpa ett svampangrepp. Men vilka medel finns det? Dessvärre är möjligheterna för en rent kemisk bekämpning starkt begränsade, men det finns andra lösningar.

En av våra kunder, Head Greenkeeper Mikael Steen, Mariestads Golfklubb, som använder The Scandinavian Way konceptet, använder Binab produkterna i kombination med våra gödningar. På detta sätt har han lyckats hålla banan fri från svampangrepp under klippningssäsongen. Binab produkterna är svampar (inte skadliga), som konkurrerar med de skadliga svamparna. På bakgrund av erfarenheterna från Mariestads Golfklubb är vår rekommendation därför att blanda Binab med vår egen Fusarium Inhibitor. Så kan det inte göras mera, med mindre man kan finna passande och godkända kemiska medel. Är du interesserad i mer information kan du följa denna link www.plante-doktor.dk

Fusarium Inhibitor


Calcium
Förhoppningsvis har ni nu tillfört den första calciumgödslingen för i år och är det inte tillfället vill jag starkt rekommendera att det blir gjort nu. Lider en planta av calciumbrist är den extra mottaglig för svampsjukdomar. Vår egen BioCalcium löser en eventuell calciumbrist lätt och effektivt och samtidigt är den både lätt att använda och billig i bruk.

Link til BioCalcium

Ny (billig)pump till flytande gödning
En annan av våra kunder, chefgreenkeeper John Nielsen, Kokkedal golfklub visade mig en pump som han använder till att flytta gödningen från containern och över i sprutan. John, talar varmt för pumpen och har använt den i, hittills, 2 år utan problem. Priset är ca. 600 Skr. Dessutom skall det köpas lite slang och spännband. Tack för tipset John. Här i förbindelse med att jag talar om pumpen kom jag att tänka på om ni egentligen vet vilken färg vatten har. Nej, jag tänkte nog det. Därför följande lilla inlärning. Vatten är blått. För att nu inte ta äran av denna för så många nya vetskapen, vidhäftar jag denna intressanta link. www.nbi.ku.dk

Som avslutning på vårt nyhetsbrev vill jag påminna om att få beställt BioGolf Fusarium Inhibitor, om ni nu inte redan har det stående. Det samma med BioStar Classic, som i likhet med Fusarium Inhibitor har svamphämmande effekt. BioCalcium, om inte ni har utsprutat Calcium. Binab,om ni har lust till att prova denna produkt.


Ytterligare information vid:


Laila Helena Andersen
Telefon 076 100 54 20, eller mail laila@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files

Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen

Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver!