Kan du ikke se billederne? Klik her og se nyhedsmailen i din browser!
 

Nyhedsbrev 6/2010


 

Efterårsgødskning af green´s

En god indvintring forudsætter, at planterne får mulighed for at afslutte strækningsvæksten og opkoncentrere kulhydrater i lagringsorganerne i god tid inden frosten sætter ind. Vær opmærksom på, at kraftig gødskning med store mængder kvælstof lige før eller ved afslutningen af strækningsvæksten kan forstyrre/hæmme hærdningsprocessen. Derudover vil et højt kvælstofindhold i planten øge risikoen for og ofte medføre, at planten udtørrer og bortvisner i løbet af vinteren. Et fænomen som ofte iagttages hvor der er tilført faste gødninger med et indhold af slow release kvælstof.


BioGolf Vinter

BioGolf Vinter, som nu gennem ti år har bevist sin kvalitet, er i dag en af de mest anvendte efterårsgødninger i Skandinavien.

BioGolf Vinter er sammensat primært med henblik på, at tilføre græsserne de næringsstoffer som både giver et højt kulhydratindhold i planterne (øger vinterfastheden) og samtidig giver svampehæmmende effekt (sikrer en høj sundhedsstatus). Gødningens indhold af planteoptagelige kulhydrater hæver plantens kulhydratindhold yderligere, hvilket giver en øget frostresistens. Vi har tidligere beskrevet anvendelsen af kulhydrater tilført sammen med gødningen, men god gerning kan som bekendt ikke gøres for tit. Jeg vil derfor kort citere fra det fællesnordiske samarbejdsprojekt med titlen ”gødskning for at begrænse vinterskader på golfgreens”.

"græssets evne til at overvintre synes altså i høj grad at være afhængig af plantens kulhydratstatus. Kulhydratindholdet kan aktivt påvirkes ved gødskning med bl.a. kvælstof i det sene efterår. Der er også indikationer på, at græsset kulhydratstatus kan påvirkes aktivt ved tilførsel af sukrose og vækstregulerende stoffer".

Undersøgelserne er udført af forskeren Parent (1996). Parent hævder endvidere at: glukose, fructose og sukrose i små mængder kan absorberes gennem bladene og dermed give græsset et ekstra tilskud af fotosynteseprodukter.

BioGolf Vinter giver ikke svidninger og optages meget hurtigt af planterne. En synlig effekt kan observeres i løbet af max. en time. Gødningens indhold af jern har en indirekte stimulerende effekt på dannelsen af kulhydrater og mikronæringsstofferne har en direkte svampehæmmende effekt.

BioGolf Vinter udbringes ad tre gange, typisk med en første udbringning omkring medio september, anden udbringning i oktober samt sidste udbringning i begyndelsen af november. Tidspunkterne varierer naturligvis og førnævnte tidspunkter er passende for Danmark, det sydlige Sverige, sydlige Finland og dele af Skotland. Jo nordligere gødningen skal anvendes des tidligere skal den naturligvis udbringes. Henvisning til datablad.

BioGolf Vinter Datablad


BioGolf Fusarium Inhibitor

BioGolf Fusarium Inhibitor er udviklet til områder hvor der er milde og fugtige vintre. Græsser som skal overvintre i disse områder er meget udsatte for svampeangreb. BioGolf Fusarium Inhibitor er sammensat af svampehæmmende næringsstoffer med det formål at hæmme eller helt eliminere et eventuelt svampeangreb.

Gødningen blev første gang afprøvet i 2003 og decideret markedsført i 2004. Erfaringerne med gødningen har været så overbevisende positive at den i dag er den mest anvendte gødning med svampehæmmende effekt i Norden og det nordlige Tyskland.

BioGolf Fusarium Inhibitor Datablad


BioCalcium

Vi har i år fået meget nedbør hvilket kan medføre at planterne har calciummangel. Hvis en plante mangler calcium er den yderligere modtagelig for svampesygdomme.

Vores anbefaling er derfor; hvis der gennem den seneste måned har været meget nedbør anbefaler vi en udbringning af BioCalcium. Mængden der bør udbringes er 35-40 l/ha. BioCalcium fås i lågfade med 150 kg = 112 l. eller i 10 l dunke.

BioCalcium Datablad


For yderligere oplysninger kan du kontakte:


Jens Peder Lilholt
Telefon 40379086, eller mail jp@bionutria.dk

Lasse Rasmussen
Telefon 40129086, eller mail lr@bionutria.dk

Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files

 

Med grønne hilsener

Ove Andersen / BioNutria Danmark

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!