Nyhedsbrev 7/2011
Til Chefgreenkeeperen:
Nu kan du opgradere din faste fairwaygødning
til flydende BioGolf fairwaygødning
uden meromkostning

På opfordring fra adskillige chefgreenkeepere har vi besluttet at være aktive også indenfor området fairwaygødskning.

I Danmark er det kun enkelte topbaner, som anvender vores gødning til fairways, det er samme situation i Sverige, mens Finland er helt anderledes. I Finland er BioGolf Fairwaygødning en af de mest anvendte gødninger på fairways, simpelthen fordi, man der, på mange baner, har tradition for, at have fine fairways.

Den begrænsende faktor for udbredelsen har været prisen, men en ny prispolitik, og nye gødningsformuleringer, gør den flydende BioGolf gødning til en uhyre attraktiv gødning til fairways. Og vi har store forventninger til de nye produkter.


FORDELE:

I det følgende vil jeg kort beskrive hvilke fordele der er ved at anvende BioGolf fairway gødningerne.

• Helt nøjagtig gødskning, ingen gødning i semirough, bunkers eller andre uønskede steder.

• Gødningen kan sammensættes efter den enkelte banes behov, både med hensyn til makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer og sporstoffer.

• Blandes med f.eks. BioStar Classic eller Fusarium Inhibitor, hvilket giver svampehæmmende effekt.

• Blandes med valgfrie næringsstoffer. Vi er specialister i at formulere gødninger som er tilpasset den enkelte banes behov.

• Gødningen giver lynhurtig visuel effekt

• BioFlow fairway kan tilsættes gødningen

• Gødningen kan anvendes som farvegødskning - samtidigt med, at nødvendige næringsstoffer tilføres

• Gødningen giver en sikker effekt, - selv i tørt vejr.

• Gødningen tåler opbevaring, selv gennem flere år og kan naturligvis stå udendørs - også om vinteren.

• Gødningen er med den nye prisstruktur billigere end faste gødninger - når der korrigeres for indhold af næringsstoffer


Er der ingen ulemper?

Flere greenkeepere mener, at det tager for lang tid at udbringe gødningen. Det er naturligvis et vurderingsspørgsmål, men det er rigtigt, at det tager længere tid, at gødske et areal med en sprøjte end det gør med en centrifugalspreder. Ser man derimod på resultatet og hvilke arbejdsfunktioner der kan udføres på én gang, f.eks. farvegødskning, udbringning af samtlige næringsstoffer i ret mængde, svampehæmmende gødskning og så videre (se venligst ovenstående), mener jeg at resultatet klart falder ud til fordel for BioGolf Fairway gødningen.

Husk det er en golfbane, ikke en græsmark!


Bedre vinterfasthed med vores koncept

De seneste to vintre har på flere golfbaner haft en næsten destruktiv virkning på fairways. Det er naturligvis uacceptabelt og der kan gøres noget, der bør gøres noget og det er muligt at gøre noget.

Det er en kendt sag at vores efterårsprogram på greens har en betydelig positiv effekt på overvintringen samtidigt med, at der er en stærkt hæmmende svampeeffekt. Vi har arbejdet meget med svampehæmmende gødninger gennem mange år og stort set alle vore gødninger har i dag indbygget en svampehæmmende effekt.

Det er derfor ikke et problem for os, at sammensætte et program til fairways som giver færre problemer med svampesygdomme samt en bedre vinterfasthed.

Men det kræver, at vi snarest kommer i gang med planlægningen på den enkelte bane. Jeg har i tidligere nyhedsbreve, argumenteret for, at få taget analyse af green´s, og vil her gerne gøre opmærksom på, at det naturligvis er sund fornuft at gøre det samme på fairway´s.

Det er meget nemmere for os at sammensætte det bedste gødningsprogram, til en attraktiv pris, når vi ved hvad vi er oppe imod.


Analyse af jorden

Vil du have taget analyser af jorden har vi et samarbejde med Botaniska Analysgruppen

Som analyser for skadelige svampe i jorden.Vores samarbejde er på Non Profit basis, men vil du have en direkte kontakt er det blot at klikke på linket til deres hjemmeside. Udgiften til analysen kan meget vel være de bedste penge I har brugt på golfbanen.

Vi har endvidere en aftale med et dansk laboratorium som foretager analyser for jordens indhold af næringsstoffer.


To små nyheder...

Flere af vore kollegaer i branchen har et produkt som efter udsprøjtning på green´s gør græsserne stive. Formålet er, at gøre greens hurtigere. Den virksomme bestanddel i produkterne er silikat som er en meget simpel forbindelse. Vi har på opfordring fremstillet et tilsvarende produkt og givet det navnet Stiff.


Produktet kan ikke erstatte potensfremmende midler

Stiff sælges i 10 liter dunke og vil typisk skulle anvendes op til og i forbindelse med turneringer.


BioFlow Fairway

I forbindelse med, at vi nu aktivt vil gå ind på markedet for fairways har vi produceret et afspændingsmiddel som er beregnet til brug på fairways. Vækstmediet på Fairways er (normalt) væsentlig forskellige fra greens og vi har derfor lavet et produkt som er langt billigere end BioFlow og mange andre afspændingsmidler.

Jeg håber, at ovenstående har din interesse og vi ser frem til et spændende og positivt samarbejde.


For yderligere oplysninger kan du kontakte:

SALG:
Jens Peder Lilholt
Telefon 40379086, eller mail jp@bionutria.dk

Lasse Rasmussen
Telefon 40129086, eller mail lr@bionutria.dk

RÅDGIVNING:
Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files


Med grønne hilsener
Ove Andersen / BioNutria DanmarkKlik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!