Nyhetsbrev 01/2014

 

Det är ett tag sedan jag skickade ut ett nyhetsbrev till de svenska golfbanorna senast. Inte för att jag inte önskat, utan för att jag har varit väldigt upptagen. Det är ingen ursäkt, men en förklaring.

I det här nyhetsbrevet kommer jag passande att presentera vår senaste produkt BioFlow10 Sec. Vi har länge önskat hitta ett bättre och mer modernt avspänningsmedel än BioFlow. Och vi har lyckats. Vi visste att den nya produkten – som kemiskt är en helt annan produkt än det gamla BioFlow, skulle ge spektakulära resultat. Men vi var oförberedda på den sagolikt synliga effekten i produkten, när den sprids ut på daggtäckt gräs – oavsett om det är green, tee eller fairway. När ni själva testar produkten förstår ni varför namnet är BioFlow10 Sec

Se följande – väldigt talande – bild från Viborg Golfklubb.

Det råder ingen tvekan om att BioFlow10 Sec är ett fantastiskt effektivt avspänningsmedel med väldigt stor effekt på torra fläckar. Det kan också kombineras med våra andra produkter och på så sätt optimera effekten av dem.

Optimerad effekt av BioFosfit – så här gör du

BioFosfit ska, för att ha en svamphämmande effekt, ner i jorden där svampen finns. Och det bästa sättet att få ner den dit, är att sprida ut den tillsammans med 5 -10 l BioFlow10 Sec. Avsluta med en duggbevattning.

Behandlingarna ska genomföras från mitten av juli till mitten av augusti. Det vill säga gärna 3 till 4 gånger 10 lit. Använder du den strategin kommer du få speciellt god effekt på Pythium. Strategin är dokumenterad av Botaniska Analycen.

Optimerad effekt av BioCalcium – så här gör du

BioCalcium ska in i bladen och för att förbättra möjligheten för växten att absorbera näringsämnena i bladen är det fördelaktigt att tillsätta 2,5 l BioFlow10Sec i t.ex. 250 l vatten. Önskar du få bort daggen med samma gödsling höjer du dosen till 5 lit. BioFlow10Sec/ha.

Tusen tack
Jag vill gärna ta tillfället i akt och säga tusen tack till Anders Nielsen från Jammerbugtens Golfklubb för att han, som den förste och på eget initiativ, testat och efteråt gjort oss uppmärksamma på produktens enastående egenskaper. Dessutom vill jag gärna tacka Per Knudsen och Niels Christian Christensen från Viborg Golfklubb, Thomas Norup Madsen från Mariager Fjord Golfklubb och John Mikkelsen från Tange Sø golfklubb som alla har ställt tid och maskiner till förfogande i samband med efterföljande avprovningar.
Och då har jag inte nämnt Chefgreenkeeper Per Sørensen från Sydsjällands Golfklubb som, på eget initiativ, har genomfört sensationella och i särklass positiva försök med vår produkt BioGolf Vinter. Tack för det Per. Det är sådana försök som branschen har användning för. 
Jag kommer i ett senare nyhetsbrev återvända till Pers försök.

Mikronäringsämnen – så kom sanningen fram.
Som flera av er vet, har vi (undertecknade) arbetat mycket intensivt med försäljning av mikronäringsämnen och spårämnen för lantbruket. Och med mycket stor succé. Produkterna vi säljer, känner ni som BioStar Classic, i olika varianter. Samt rena manganprodukter.

I samband med detta blev jag inviterad till att hålla ett föredrag för en rad konsulenter och specialproducenter som, i sin produktion, använder stora mängder mikronäringsämnen och spårämnen. Vid samma möte var det ett inlägg av en forskare från Århus Universitet samt professor Søren Husted från Köpenhamns Universitet (Landbrukshögskolan). Båda har gjort en mycket omfattande forskning och deras slutsatser var identiska. Mikronäringsämnen och spårämnen ska tillsättas som sulfatsalter och ska tillsättas adjuvants för att säkerställa samt optimera plantornas upptagningsförmåga. Det ger under försöken den bästa och mest säkra upptagningen av näringsämnena. Dessutom ska produkterna tillsättas flera gånger per säsong, då plantorna bara kan ta upp de nämnda näringsämnena via de yngsta bladen.

Alltså en strategi som fullständigt följer gödningssammansättningen och gödslingsstrategin vi använt på golfbanor under de senaste 12 åren.

Vi är naturligtvis mycket stolta över att kunna skriva följande: BioNutria Danmark är den enda gödselproducenten som använder råvaror samt vid tillsättningen av adjuvants exakt följer rekommendationerna från Köpenhamns Universitet (Landbrukshögskolan). Dessutom, och som en följd av ovanstående, var vi också helt överens när samtalet föll på gödselns optimala pH-värde. Och det gäller både pH-värdet i gödseln och effekten på pH-värdet i jorden.

Kelatbundna näringsämnen nämndes också – och inte överraskande – avråder man absolutanvändningen av kelatbundna mikronäringsämnen och spårämnen. Eftersom det är mycket stor risk för att plantorna inte kan ta upp dem. Genom att använda kelatbundna mikronäringsämnen och spårämnen är man enbart säker på att betala ett mycket högt pris för produkter som, hos plantorna, har en mycket osäker upptagningsförmåga. Säljargumenten om att produkterna upptas via rötterna håller heller inte. Vetenskapscentret för lantbruket har utfört många, riktigt många försök och har aldrig kunnat påvisa och dokumentera dessa egenskaper.
Med önskan om en fortsatt god säsong.

 

Hämta helsidesannons för Bio Flow10sec här

 

FÖRSÄLJNING OCH RÅDGIVNING:

Laila Helena Andersen
Tel. 076 100 54 20, e-post: laila@bionutria.dk

 


Click om du inte önskar nyhetsbrevet framöver