Nyhetsbrev 4/2011

Till Headgreenkeepern

Det är maj månad, vi har snart den första juni och sommaren är här. Det har varit en lite hård vår, förstått på så sätt, att det var en längre köldperiod, som gick över i en långvarig torrperiod och kombinationen kyla och torka är milt sagt inte optimalt. Som tur är var vinterskadorna på green´s långt mindre i år jämfört med senaste år.

Vi har under de senaste åren arbetat mycket med gödningssammansättningar och gödslingskoncept som stärker växternas immunförsvar och aktivt hämmar skadliga svampar. Detta har medfört att vi i dag råder över en mycket betydlig kunskap och erfarenhet inom optimerad gödsling.

För att strategierna skall lyckas är det emellertid mycket viktigt, att det arbetas förebyggande. Innehållet av näringsämnen i plantan skall alltid vara optimalt för att säkra den bäst möjliga motstånds kraft mot sjukdomar.

Föremålet med detta mail är, att upplysa om, vilka produkter det skall användas och när.


BioCalcium

Kalcium är ett makronäringsämne och råder det brist på kalcium i växten är den extra mottaglig för svampsjukdomar. BioCalcium är den ända kalciumgödning som tillför tillräckliga kalciummängder, utan att störa golfspelaren. BioCalcium är dessutom en billig kalciumkälla.

Link til BioCalcium


Fusarium Inhibitor

BioGolf Fusarium Inhibitor blev marknadsförd för 8 år sedan. Gödningen har en starkt hämmande effekt på luftburna svampar. Den ger dessutom en mycket vacker färg på gödslade arealer.
På flera golfbanor används den både på green´s och tee´s och är på väg in på fairway´s.

Fusarium Inhibitor har en direkt svamphämmande effekt.

Link till Fusarium Inhibitor


BioStar Classic

BioStar Classic är utan tvivel den finaste mikronäringsämnesblanding som finns på marknaden. Gödningen är sammansatt av samtliga mikronäringsämnen, spårämnen samt svavel och magnesium.

BioStar fås i olika formuleringar som är anpassade till olika klimatzoner som BioStar Arctic och BioStar Classic samt som BioStar Links som är anpassad till Links banans särskilda krav.

Samtliga BioStar produkter har en direkt svamphämmande effekt.

Link till BioStar Classic


Fairway gödning

På många greenkeepers håll finns en önskan att gödsla fairways med flytande gödning. Det har hittills varit relativt kostbart, men nya formuleringar har gjort det möjligt att sänka priset betydligt.

BioGolf gödning på fairway´s ger flera fördelar, bland annat, kan det nu gödslas direkt på fairway´s, ingen gödning i semirough eller i rough. Därmed dras fairway otroligt vackert upp. Gödningen kan innehålla samtliga näringsämnen, gödningen kan ha hämmande effekt på bredbladigt ogräs, gödningen kan ha en direkt svamphämmande effekt och naturligtvis vill gödningen ge gräset en otroligt vacker färg.

Flytande BioGolf gödning blev första gången använt i förbindelse med avvecklingen av Lady European Tour på Kokkedal golfklub.

BioGolf Fairway gödningar finns som standard i tre versioner:
BioGolf NPK 13-1-7
BioGolf NK 13-0-7 + Fe
BioGolf NPK 10-1-9

Standardgödningarna tillsätts enligt önskemål och behov en valfri mängd magnesium samt mikronärings- och spårämnen.

Dessutom kan vi formulera en gödning som är sammansatt till den enskilda banans behov.

Link till BioGolf NPK 13-1-7

Link till BioGolf NPK 13-0-7 + Fe

Link till BioGolf NPK 10-1-9


En golfbana skall alltid vara perfekt, särskilt green´s

I förbindelse med turneringar skall de vara extra perfekta.

BioGolf Colour är gödningen som gör det lätt. Använd 100 l./ha, 3 dagar före turneringen skall äga rum och vi garanterar dig för, att du vill få mycket beröm. Det är till på köpet billigt.

Har du fått lust till att prova de olika produkterna hänvisar jag till vårt nyhetsmail nummer tre/2011

Har du lust till att själv sammansätta en pall kan du bara kontakta oss.


Testpall

Som under tidigare år erbjuder vi också i år att du kan prova en testpall bestående av 150 kg BioStar Classic och 300 kg BioGolf NK 7-0-9. Gödningen är gratis, men du skall själv betala för frakten.

Jag hoppas att ovanstående har gett dig inspiration och lust till att arbeta med våra produkter.

Du kommer lätt igång. Ring bara till nedanstående kontaktpersoner, berätta vad dina önskemål är, så tar de sig av det övriga.

Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk

Tomas Nilsson
Försäljningsansvarig, Södra och Östra Sverige

Mobil 076-833 54 20
Mail tn@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Mellersta och Västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver