Nyhetsbrev 5/2011

Svamphämmande gödsling när det är bäst!

Vintern mellan 2009 och 2010 var hård mot greenerna på många golfanlägg stort sett överallt i Nordeuropa. Vintern mellan 2010 och 2011 var inte lika hård, men fortfarande blev det konstaterat omfattande skador på många golfbanor.


BioNutria har sammansatt ett gödningsprogram
som är baserat på den senaste kunskapen
och har en gedigen erfarenhet utav banskötsel med målmedvetet
gödningsprogram utan att använda Fungicider

Programmet stärker växternas immunförsvar, stoppar/hämmar etablerade svampangrepp på växterna samt hämmar skadliga svampar i jorden. Förutom de svamphämmande näringsämnen som programmet är sammansatt av, tillförs det BioFlow vätmedel för att ta bort överflödigt vatten. Alla produkterna innehåller naturligtvis växttillgängliga kolhydrater.


Förebyggande bekämpning är ett måste och det är billigt

Eftersom det i många länder inte finns tillåtna fungicider eller endast få medel, ofta med begränsad effekt är man hänvisad till att gå nya vägar. Vi har under de sista 10 åren arbetat mycket inom denna genre och särskilt under de sista få år har det kommit nya banbrytande idéer, kunskap och möjligheter på banan.

Det har gjort det möjligt att sammansätta nedanstående program och veta, att där är en betydlig effekt vid att använda det.

Effekten och påverkning av miljön kan inte jämföras med rena fungicidbehandlingar, då vi med dessa gödningar påverkar långt flera faktorer i jorden och i/och på växterna. Fungicider är naturligtvis negativt för miljön.

Alla produkterna innehåller växttillgängliga kolhydrater och påverkar därmed aktivt innehållet av kolhydrater i växten vilket är en medverkande orsak till att frostresistensen ökar. Kolhydraterna ökar också antalet av mikroorganismer i jorden vilket gör att den mycket viktiga nedbrytningen av filt/thatch ökar.

Vi har sammansatt programmet så, att det är lätt att arbeta med, det säkrar den bästa möjliga övervintring av gräsen, det stoppar/hämmar skadliga svampar i jorden och på växten och det ger, till glädje för golfspelaren, gräset en otroligt vacker färg.

Sist, men inte minst, är det för headgreenkeepern, miljön och för golfbranschen som helhet, en stor tillfredsställelse, att det inte används pesticider – i det här tillfället fungicider.

Ge dig själv ett försprång och kom ihåg väl planerat är hälften gjort.Höstprogrammet är sammansatt av följande produkter:

Ny användning av BioFosfit, BioCalcium och BioFlow, ökar växternas resistens mot skadliga svampar samtidigt med, att skadliga svampar aktivt hämmas i jorden.

Kombineras ovanstående produkter, i de rekommenderade doseringar, med BioGolf Fusarium Inhibitor och BioGolf Vinter är det för första gång sammansatt ett program av gödningar som bekämpar skadliga svampar i jorden samtidigt med, att etablerade bladangrepp hämmas och många stoppas. Sist, men inte minst, blir växtens immunförsvar betydligt starkare.

Obs: Har du redan köpt en höstgödning, fast eller flytande, vill standardpaketet med stor fördel komplettera denna.

Standardpaketet är sammansatt av följande produkter, men visar en analys att det finns behov för en annan sammansättning är det naturligtvis möjligt. Produktmängden täcker behovet till 1 ha.

BioFosfit 4 * 10 l
BioCalcium 3* 10 l
BioFlow 2* 10 l


BioFosfit

BioFosfit som är en uppgraderad KaliumFosfit med tillsatta kolhydrater och Auxin hämmar de skadliga jordboende svamparna. Gödningen sprids ut i augusti, september, oktober och november månad, med 10 l. per månad. Långt mot nord skall behandlingen påbörjas en månad tidigare.

BioFosfit verkar genom jorden
BioFosfit kan blandas med BioFlow.

Link till BioFosfit


BioCalcium

Utsprids i mitten av september för att öka växtens innehåll av calcium. Gödningen är en bladgödning som inte skall vattnas ner. I perioder med mycket nederbörd, fuktigt väder eller kraftig tillväxt råder det nästan alltid brist på calcium i växten. Därmed är risken för ett svampangrepp långt större än om der inte är calciumbrist.

BioCalcium kan blandas med BioFlow.
BioCalcium verkar genom bladen.

Link till BioCalcium


BioFlow

BioFlow sprutas ut på samma tidspunkt som BioFosfit och fördelen med att använda BioFlow vid denna årstid är inte, att reducera torrfläckar, men helt enkelt att leda vattnet bort från ytan/växterna. En varm, fuktig yta/växt är långt mer utsatt för svampangrepp än torra växter. Detta är väl dokumenterat genom försök.

BioFlow Kan blandas med BioFosfit.

Link till BioFlow


BioGolf Vinter

BioGolf vinter är förmodligen den höstgödning som har den största svamphämmande effekt av alla höstgödningar på marknaden. BioGolf Fusarium Inhibitor är i samma klass, men verkar på ett lite annat sätt.

BioGolf Vinter sprutas ut från mitten av september med 250 l/ha och igen i mitten av oktober med 250 l/ha.

Därmed är det tillfört kväveämnen, i en mängd som främjar övervintringen och som ger den bästa start för gräset till våren.

Dessutom tillför de svamphämmande näringsämnen Svavel, Järn, Mangan och Koppar.

Gödningen ger de behandlade gräsen en otroligt vacker färg. En positiv sidovinst som det flesta golfspelare sätter stort värde på.

BioGolf Vinter verkar genom jorden, bladen och påverkar, på grund av sammansättningen av näringsämnena, plantans immunsystem positivt. Ett bladetablerat svampangrepp blir stoppat/hämmat.

Link till BioGolf Vinter


BioGolf Fusarium Inhibitor

Är idag, tillsammans med BioGolf Vinter, den mest använda svamphämmande gödningen i Skandinavien och används på många tyska och enskilda banor i Österrike.

Fusarium Inhibitor, verkar genom bladen och stoppar/hämmar ett bladetablerat svampangrepp. Gödningen utsprutas normalt genom hela växtsäsongen, men särskilt höstbehandlingarna är viktiga. Gödningen utsprutas från augusti månad i en mängd på 100 l/ha. Behandlingen upprepas enligt behov och förebyggande med en månads intervall. BioGolf Fusarium Inhibitor ger som BioVinter gräsen en otroligt vacker färg.

BioGolf Fusarium Inhibitor är sammansatt av Svavel, Järn, Koppar och Mangan.

Link til Fusarium Inhibitor.


Analyser av jorden på Non Profit basis

Vi rekommenderar att du snarast får taget en analys av jorden, helt enkelt för att kartlägga vilka skadliga svampar jorden är infekterad med och i vilken grad. Därmed kan vi, om det är nödvändigt, organisera en målinriktad behandling.

BioNutria Danmark har ingått avtal med Botaniska Analysgruppen, en avdelning under Göteborg Universitet, om att erbjuda analyser av jorden. Botaniska Analysgruppen är utan jämförelse den verksamhet i Norden som har den största kunskapen omkring just detta ämne. Faktum är att det finns inga verksamheter i världen som utför så kvalificerade och djupgående analyser som Botaniska Analysgruppen.

Link till analysgruppens hemsida: www.botaniskanalys.seAnalyser som utförs av Botaniska Analysgruppen
ger svar på följande:

• Vilka svampar finns i green´s
• identifikation av vilka svampar som ger problem
• en förvarning om vilka svampar som kan ge problem i framtiden
• Rådgivning och förebyggande behandling.


Viktigt!

I motsats till andra, förmedlar vi analyser på non profit basis. Vilket betyder, att Headgreenkeepern bara skall betala för analysen, vi tar inte betalt för vårt arbete oavsett om du köper produkter av oss eller ej.

Är du intresserad ber vi dig kontakta: Kontaktpersoner indsættes.

Du tar själv jordprovet, insänder det till laboratoriet och du får ett direkt svar från laboratoriet på vad du kan och bör göra. Samtidigt får vi tillsänt samma svar och från oss får du en rekommendation på vad vi kan erbjuda. Vad du därefter beslutar dig för avgör du helt själv, du betalar bara för det utförda analysarbetet.

Vårt samarbete omfattar Danmark, Sverige, Finland och Tyskland.


Jag hoppas, att du har fått inspiration av ovanstående, och kanske har du frågor du gärna vill ha besvarade. Vi ser fram emot att höra av dig.


Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk

Tomas Nilsson
Försäljningsansvarig, Södra och Östra Sverige

Mobil 076-833 54 20
Mail tn@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Mellersta och Västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver