Nyhetsbrev 6/2011

Glad midsommar!

Till Chefgreenkeepern


Delresultaten från det svenska försöket visar
att BioFosfit har en särdeles god effekt över Pythium Blight
- efter att ha sprutat ut bara 33%
av den rekommenderade dosering

Många greenkeeper känner till Pythium Blight, som i övrigt ofta förväxlas med snömögel. Svampen har en mycket hög utvecklingshastighet och i varmt och fuktigt väder, som ofta upplevs under den tidiga hösten, kan den, i loppet av ett dygn,ödelägga green´s.

Det är därför ytterst viktigt, att verkställa en förebyggande behandling.

Följ linken och se mera om den fruktade sjukdomen

Se foto av den fruktade sjukdomen


BioFosfit - särdeles god effekt över Pythium Blight

Vi är naturligtvis mycket nöjda med, att vår BioFosfit, som förutom kalifosfit också innehåller Auxin och kolhydrater, nu i kontrollerade försök har visat sig, att ha en särdeles god effekt mot Pythium Blight.


BioFosfit produceras av BioNutria Danmark
och är en unik produkt

Ytterligare tillfredsställande är det, att effekten kan ses efter bara 2 behandlingar med 10 l. BioFosfit/ha. Effekten har alltså visat sig efter tillförsel av bara 33 % av den rekommenderade doseringen.


Vi ser fram emot att komma med
den nästa statusrapport från försöken

För att vara på förhand med förebyggande svampbekämpning, argumenterade jag i det förra nyhetsbrevet för, att använda BioFosfit, BioCalcium och BioFlow tidigt på hösten. Jag vill, som i det tidigare nyhetsbrevet, kraftigt uppmana chefsgreenkeepern till att få analyserat ett jordprov med levande gräs för att se om och vilka svampar det finns i greenerna. Det är en ovärderlig hjälp i förbindelse med svampbekämpningen.

Analysen utförs av Botaniska Analysgruppen och du kan kontakta dem direkt eller via os. Vi förmedlar analyser på Non Profit basis.

Som en chefsgreenkeeper idag sade: när vi först ser ett svampangrepp är vi redan försenade, det handlar nu om att inställa sig på en ny värld, utan fungicider, men med andra möjligheter och fram för allt - att vara före.

Intresset för vårt svamphämmande höstprogram har varit så överväldigande, att jag, med hänsyn till vår produktion, ber om, att er order är inne snarast möjligt och gärna före mitten av juli. Orsaken är, att vi planerar distribution av produkterna under första veckan av augusti månad.

Vi vill naturligtvis försöka att kontakta er så fort som möjligt, och vi ser fram till att få en spännande dialog.

Link till BioFosfit
På safari under sommarsemestern

Lite på sidan om det traditionella gödningssnacket...

De flesta förbinder utan tvivel ordet safari med en jakt eller fotosafari i Afrika. Det är naturligtvis också en möjlighet, spännande till på köpet, men rent faktiskt betyder ordet safari, att resa. Ordet är ursprungligen arabiskt och kommer från det konstruerade språket lingua franca Swahili.

Jag vill gärna avsluta denna skrift med att önska alla en riktigt god sommar och uttrycka önskan om att NI får en Safari njema, som betyder god resa.


Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk

Tomas Nilsson
Försäljningsansvarig, Södra och Östra Sverige

Mobil 076-833 54 20
Mail tn@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Mellersta och Västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver