Nyhetsbrev 8/2011

Det har blivit höst

...och i skrivandets stund regnar det – mycket. Det är inget nytt i det, men det är frustrerande. Fritidsaktiviteterna begränsas och professionellt är det många greenkeepers som är djupt frustrerade och suckar efter torrväder. Bra nog har gräsen haft det gott och har vuxit ovanligt kraftigt, men en del banor har varit så hårt drabbade av regn, att de har blivit tvungna att stänga i – lyckligtvis – korta perioder.


Men nu gäller det att se framåt...

Glädja sig över de många positiva upplevelser som varit och se till att gräsen nu får den bäst möjliga invintringen så att vi, till nästa år, kan få en god start och en god säsong.

Från vår sida har vi flera goda nyheter på väg och vi glädjer oss till att presentera dem för er. Den första nyheten är på personalsidan där det svenska teamet blir kraftigt förstärkt. Vi har i vårt första år som egen leverantör haft en särdeles god kundtillgång. Det finns stort intresse för vårt koncept, som nu också omfattar en god service och en särdeles kompetent rådgivning.

Vi har upplevt konkurrerande verksamheter som ihärdigt, men förgäves, försöker att efterlikna oss och det tar jag som en stor klapp på axeln. Det är egentligen svårt att få större erkännande för vårt arbete än när själva stora verksamheter försöker att kopiera oss.


Medarbetare

I Sverige har vi från och med den 1 november 2011 anställt en försäljare till södra Sverige. Den nya försäljaren är ett känt ansikte i golfens värld och har en betydande facklig kunskap om gräs och gödning på golfbanor. Vår nya försäljare har arbetat med golf under de senaste 10 åren.

Vi väntar, av konkurrensmässiga skäl, till den 1 november med att offentliggöra namnet på den nya medarbetaren.


Produktnytt

Jag har tidigare, upprepade gånger, skrivit om vårt vinterprogram och om vår BioFosfit.

Jag har skrivit om BioFosfitens svamphämmande effekter och det har nu kommit en evaluering av prov 2 i vårt försök som utförs av Botaniska Analysen.

Resultatet är positivt - mycket positivt. Och som något mycket spännande har man funnit effekt på ännu en svamptyp. Jag önskar av konkurrensmässiga orsaker att inte offentliggöra resultatet ännu.

Men det är mycket spännande.


Här och nu

På grund av den stora mängden regn kan det förväntas, att det har urlakats både kväveämnen och kalium. Med hänsyn till gräsens övervintring är det därför mycket viktigt, att tillföra både kväve och kalium, med det rätta förhållandet mellan näringsämnena, och det skall göras nu. Var uppmärksam på, att inte framprovocera en magnesiumbrist i gräset. Har du misstanke eller kunskap om låga magnesiumtal bör du tillföra magnesium i förbindelse med höstgödningen. BioGolf Vinter och BioGolf Fusarium Inhibitor kan blandas med vårt flytande magnesium.

BioGolf Vinter gärna i kombination med BioGolf Fusarium Inhibitor tillför alla de nödvändiga näringsämnena, i rätt förhållande. Magnesium skall dock tillsättas om det finns behov. Och samtidigt, och utan meromkostnad, uppnås det en stark svamphämmande effekt.

Dessutom höjs växtens innehåll av kolhydrater vilket säkrar en ännu bättre övervintring.

Kombineras gödningarna med BioFosfit uppnås det en ytterligare bekämpning av flera jordboende svampar.

Deluxe modellen, där det också tillförs BioCalcium, ökar effekten mot svamp och avlägsnar en eventuell kalciumbrist. Observera, att kalciumbrist uppstår i perioder med kraftig tillväxt och när det är mycket nederbörd. Därför skulle man ofta kunna konstatera kalciumbrist på våren och på hösten. Växter som har kalciumbrist har en ökad mottaglighet för svamp.

Jag hoppas ovanstående har gett inspiration till att få igång en god invintringsgödsling av gräsen så att vi får en god start på säsong 2012.

Kom ihåg att avslutningen av denna växtsäsong lägger grunden till kommande säsong.

Jag glädjer mig till att i ett senare nyhetsbrev, presentera våra nyheter, både på personal och på produktsidan.


Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Stockholm, östra Sverige och västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver