Nyhetsbrev 9/2011

Ny medarbetare i Danmark och Sverige

Med start från den 1:sta november 2011 är Niels-Peter Jensen ansatt i BioNutria Scandinavia som försäljare för gödning och Produktchef för gräsfrö i Danmark och som försäljare av gödning i Sverige.


Niels-Peter Jensens geografiska arbetsområde är den sydliga delen av Sverige; Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Samt Själland, Lolland, Falster och Bornholm i Danmark.

Niels-Peter Jensen är en känd person i golfbranchen och har under de senaste åren arbetat intensivt med försäljning av frö och gödning till de danska golfbanorna. Niels-Peter har, förutom en mycket stor och värdefull erfarenhet, en särdeles god utbildning inom allt vidrörande gräsodling/skötsel. Vi är naturligtvis glada över, att Niels-Peter har valt oss som sin framtida arbetsplats, och gläder oss över att få en så omtyckt och kvalificerad medarbetare.

Niels-Peter Jensen kan kontaktas
på telefon +45 40 12 90 86
eller e-mail npj@bionutria.dk


Gott nytt

Vi har, som alla vet, argumenterat mycket för svamphämmande gödningar, vilket omfattar stort sett alla våra egna produkter och inte minst BioFosfit. Vi har nu den glädjen, att experter på området rekommenderar BioFosfit, BioGolf Fusarium Inhibitor, BioStar Classic och våra övriga produkter på grund av de svamphämmande egenskaperna.

BioFosfit är för övrigt den ända fosfithaltiga produkt, som är sammansatt av inte mindre än tre aktiva produkter. Dessvärre försöker andra firmor att efterlikna vår produkt med andra och billigare fosfithaltiga produkter, men de kan endast jämföras på fosfit innehållet. De övriga aktivämnena finns bara i BioFosfit. BioFosfit är dessutom den ända produkten på marknaden, som i försök har dokumenterat sin effekt.


Kort sagt:

Använder du vår BioGolf gödning, får du inte bara de finaste gödningsprodukter, som finns på marknaden, du får samtidigt och utan meromkostnad, gödningar - som med säkerhet reducerar svamptrycket i jorden och i växterna.


Köp av gödning

Flera golfbanor har köpt gödning till kommande säsong och resten skall nu besluta, varifrån gödningen skall inköpas. Jag vill i denna förbindelse be om, att man så fort som möjligt beställer gödningen.

Från diverse råvaruleverantörer kommer det meddelanden om, att det är långa leveranstider på somliga råvaror. Detta gäller inte enbart mikronäringsämnen.


Varför?

Orsaken är helt enkelt den ekonomiska krisen som råder för ögonblicket. Flera produktionsanläggningar har stängts, vilket dessvärre betyder, att det är månaders leveranstid på somliga råvaror. Senaste år var det under en period omöjligt att skaffa fram mangan i Danmark.

Vi önskar naturligtvis, som alla andra producenter, att ha ett så litet lager som överhuvudtaget är möjligt. Men det kräver planläggning. Beställ därför vänligen gödningen i god tid det vill säga innan nyår.


Jordanalyser, när?

Jordanalyser kan göras på hösten eller på våren. Det är i princip ingen skillnad, när det görs, men det är viktigt att göra det på samme tid. Alltså antingen på hösten eller på våren.

Köper du gödning vid oss för 22.000 kr. eller mer får du 18 jordanalyser gratis och naturligtvis får du en gratis värdering av resultaten.

Bladanalyser kan vi på samma sätt också bjuda på, men det är först till kommande säsong det blir aktuellt.Vilka produkter skall användas
under den kommande tid...

Ser vi på kalendern närmar sig vintern, och i de nordliga hörnen av Sverige är det faktiskt redan vinter. De flesta vill säkert göra nästan allt för att stå med så fina green´s som möjligt till våren. Det görs best möjligt med att använda BioGolf Fusarium Inhibitor fram till snötäcke och i de områden, var det inte faller snö, skall Fusarium Inhibitor användas under hela vintern.

En ökad försäkring mot skadliga svampar kan tecknas med att utspruta 10 l. BioFosfit/ha. omedelbart innan snön faller. Ju tätare BioFosfit’en utsprutas före snöfall desto bättre är effekten. Det samma gäller Fusarium Inhibitor.


Vi glädjer oss till en ny spännande säsongMed vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Stockholm, östra Sverige och västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver