Nyhetsbrev 10/2011

Nya möjligheter med BioGolf gödningar

Våra flytande BioGolf gödningar ger en lång rad möjligheter för greenkeepern, oansett vilken gödningsuppgift som skall lösas.


Vi har nu, i förbindelse med, att vi säljer fasta gödningar, gjort ännu en spännande lösning som är tillpassad gödningsplaner som är baserade på fasta gödningar.

Användare av fasta gödningar väljer ofta denna gödningstyp för att de önskar färre utspridningar och de är villiga att acceptera en för gräsen sämre lösning ofta pga. brist på personal.

De fasta gödningar innehåller inga, eller i bästa fall, en mycket liten mängd mikronäringsämnen. Det är därför nödvändigt att uppgradera de fasta gödningarna med att supplera dem med en utsprutning av mikronäringsämnen, spårämnen samt inte minst magnesium. Mikronäringsämnena köps antingen som färdiga upplösningar, t.ex. flytande mangan, koppar etc. eller som pulver som skall upplösas före användning, men gödningarna skall, som tidigare nämnts, utspridas med en spruta.

När vi frågar en greenkeeper vilka mängder av mikronäringsämnen han/hon utsprider är svaret t.ex. 2-3 l mangan, lite koppar osv. Men ytterst sällan vet greenkeepern vilka mängder av aktivämnen det sprids ut. Man nöjer sig med, att det ju på etiketten står att, den rekommenderade dosering är 2-3 l/ha - en dosering som är anpassad lantbruksgrödor.

Resultatet blir som oftast dåligt och konsekvensen är, att det uppstår brist på en rad näringsämnen med där av följande problem. Tänk på tunnan med brädorna som illustrerar minimilagen. Till information har jag på nätet hämtat följande upplysningar.

Teorierna om minimilagen blev uttänkta av tysken Carl Philipp Sprengel i 1828, men formulerades och gjordes känd för allmänheten av Justus von Leibig i 1855. Formuleringen uttrycker lagen om, att växters tillväxt blir hämmad av den resurs, som är sämst tillgänglig på växtplatsen. Omvänt gäller det också, att tillförsel av en växtfaktor, som redan finns i tillräcklig mängd, inte framkallar ökad tillväxt (se merutbyte).

Därför är minimilagen en viktig grundpelare i förståelsen av växters gödningsbehov och i den praktiska användningen av gödning. En avbalancerad gödningsanvändning betyder, att man först och främst åtgärdar de mest skördebegränsande näringsämnesbristerDen rätta lösningen...

Vår lösning till greenkeepern, som önskar få utspridningar (5 st.) genom säsongen är, att man en gång om månaden, i perioden april, maj, juni, juli och augusti, sprutar ut 200 l. BioStar Links. Därmed tillförs alla mikronäringsämnen, spårämnen och magnesium i en stor och tillräcklig mängd till växterna, - samtidigt uppnås det en svamphämmande effekt av gödningen.

Önskas det en mörkare färg och en ytterligare ökad svamphämmande effekt, kan det billigt och enkelt tillsättas mellan 50 och 100 l. BioGolf Fusarium Inhibitor.

Ovanstående lösning är i år, med stor succe, avprovad på ett stort tyskt bananlägg.Har du för högt reaktionstal på greenerna?

Många banor har problem med ett mycket högt reaktionstal på greens. Det orsakas normalt inte av greenuppbyggnaden, men däremot, av att bevattningsvattnet har ett högt pH.

Omedelbart är den enklaste lösningen, att montera ett syraanlägg på bevattningsanlägget, men är det inte aktuellt kan vi erbjuda följande lösningar:

Vi kan till produkterna BioStar Classic, BioStar Links och BioGolf Fusarium Inhibitor erbjuda att öka den pH sänkande effekten, - faktiskt rätt dramatiskt och mycket billigt. Vi vill inte marknadsföra det som standardgödningar, men sammansätter och framställer gödningen till den enskilda golfbanan. Är du intresserad i flera upplysningar står vi naturligtvis tillförfogande.


P.S.!

Vänligen observera att BioGolf gödningskoncepten är de mest pH sänkande standardkoncepten det finns på marknaden.Spara 2000 kr/ha eller mera
med BioGolf fairwaygödning

Nu kan du uppgradera din fasta fairwaygödning till flytande BioGolf fairwaygödning utan meromkostnad och faktiskt kan du förvänta en besparing på 2000 kr/ha. vid 80 kg N/ha.Återutsändning

På begäran från flera headgreenkeepers har vi beslutat att vara aktiva också inom området fairwaygödsling.

Den begränsande faktorn för utbredningen har varit priset, men en ny prispolitik, och nya gödningsformuleringar, gör den flytande BioGolf gödningen till en otroligt attraktiv gödning till fairways. Och vi har stora förväntningar på de nya produkterna.


I det följande vill jag kort beskriva vilka fördelar det finns med att använda BioGolf fairway gödningarna.

• helt exakt placerad gödning, ingen gödning i semirough, bunkers eller andra oönskade ställen.
• gödningen kan sammansättas efter den enskilda banans behov, både med hänsyn till makronäringsämnen, mikronäringsämnen och spårämnen.
• Blandas med t.ex. BioStar Classic eller Fusarium Inhibitor, vilket ger svamphämmande effekt.
• Blandas med valfria näringsämnen. Vi är specialister i att formulera gödningar som är anpassade för den enskilda banans behov.
• gödningen ger blixtsnabbt visuell effekt
• BioFlow fairway kan tillsättas med gödningen
• gödningen kan användas som färggödsling - samtidigt med, att nödvändiga näringsämnen tillförs
• gödningen ger en säker effekt, - också i torrt väder
• gödningen tål förvaring, också under flera år och kan naturligtvis stå utomhus - också om vintern.
• gödningen är med den nye prisstrukturen billigare än fasta gödningar - då man jämför med innehållet av näringsämnen.Finns det några nackdelar?

Flera greenkeepers menar, att det tar för lång tid att spruta ut gödningen. Det är naturligtvis en värderingsfråga, men det är riktigt, att det tar längre tid, att gödsla en areal med en spruta än det gör med en centrifugalspridare. Ser man däremot på resultatet och vilka arbetsfunktioner det kan utföras på en gång, t.ex. färggödsling, utsprutning av samtliga näringsämnen i rätt mängd, svamphämmande gödsling och så vidare (vänligen se ovanstående), menar jag att resultatet klart faller ut till fördel för BioGolf Fairway gödningen.


Kom ihåg att det är en golfbana, inte en gräsmark!
Här och nu uppgifter...

Jag hoppas att BioCalcium är utsprutad nu i höst annars skynda er. BioGolf Vinter kan fortfarande sprutas ut, och kan med stor fördel sprutas ut så länge det är tillväxt i gräset (kom ihåg senaste års Norska försök), men annars är det ju BioGolf Fusarium Inhibitor och BioFosfiten (likaså innan snöfall)som skall sprutas ut. Har ni frågor, eller ett önskemål om rådgivning, så bara kontakta oss på telefon eller mail.


Er succe är vår succe – så enkelt är det!


Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Stockholm, östra Sverige och västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver