Clicka här och se nyhetsmajlen i din webläsare!
 

Nyhetsbrev 6/2010


 

Höstgödning av green´s

En god invintring förutsätter, att växterna får möjlighet för att avsluta den uppåtsträckande tillväxten och att koncentrera kolhydrater i lagringsorganen i god tid innan frosten sätter in. Var uppmärksam på, att kraftig gödsling med stora mängder kväve just före eller vid avslutningen av den uppåtsträckande tillväxten kan störa/hämma härdningsprocessen. Dessutom vill ett högt innehåll av kväve i växten öka risken för och ofta medföra, att växten torkar ut och vissnar bort under vinterns lopp. Ett fenomen som ofta ses där det är tillfört fasta gödningar med ett innehåll av slow release kväveämnen.


BioGolf Vinter
BioGolf Vinter, som nu under tio år har bevisat sin kvalitet, är idag en av de mest använda höstgödningar i Skandinavien.

BioGolf Vinter är sammansatt primärt med hänsyn till, att tillföra gräsen de näringsämnen som både ger ett högt kolhydratinnehåll i växterna (ökar vinterhärdigheten) och samtidigt ger svamphämmande effekt (säkrar en hög sundhetsnivå). Gödningens innehåll av för växten upptagliga kolhydrater ökar växtens kolhydratinnehåll ytterligare, vilket ger en ökad frostresistens. Vi har tidigare beskrivit användningen av kolhydrater tillfört samman med gödningen, men en god gärning kan som bekant inte göras för ofta. Jag vill derför kort citera från det gemensamma nordiska samarbetsprojektet med titlen ”gödsling för att begränsa vinterskador på golfgreens”.

Citat: gräsets möjlighet till att övervintra verkar alltså i hög grad vara beroende av växtens kolhydratsnivå. Kolhydratinnehållet kan aktivt påverkas vid gödsling med bl.a. kväve under sen höst. Det finns också indikationer på, att gräsets kolhydratnivå kan påverkas aktivt vid tillförsel av sukros och tillväxtregulerande ämnen. Citat slut. Forskningarna är utförda av forskaren Parent (1996). Parent hävdade vidare att: glukos, fructos och sukros i små mängder kan absorberas genom bladen och därmed ge gräset ett extra tillskott av fotosyntesprodukter.

BioGolf Vinter orsakar inte brännskador och upptas mycket snabbt av växterna. En synlig effekt kan observeras i loppet av max. en timme. Gödningens innehåll av järn har en indirekt stimulerande effekt på bildandet av kolhydrater och mikronäringsämnena har en direkt svamphämmande effekt.

BioGolf Vinter utsprids vid tre tillfällen, typiskt med en första utspridning runt mitten av september, andra utspridningen i oktober samt sista utspridningen i början av november. Tidspunkterna varierar naturligtvis och förnämnda tidspunkter är passande i Danmark, det sydliga Sverige, sydliga Finland och delar av Skotland. Ju nordligare gödningen skall användas desto tidigare skall den naturligtvis utspridas.

BioGolf Vinter

BioGolf Fusarium Inhibitor
BioGolf Fusarium Inhibitor är utvecklat till områden där vintrarna är milda och fuktiga. Gräsen som skall övervintra i dessa områden är mycket utsatta för svampangrepp. BioGolf Fusarium Inhibitor är sammansatt av svamphämmande näringsämnen med föremålet att hämma eller helt eliminera ett eventuellt svampangrepp.

Gödningen blev först provad under 2003 och markadsförd under 2004. Erfarenheterna med gödningen har varit så överbevisande positiva att den i dag är den mest använda gödningen med svamphämmande effekt i Norden och det nordliga Tyskland.

BioGolf Fusarium Inhibitor


BioCalcium
Vi har i år fått mycket nederbörd vilket kan medföra att växterna har kalciumbrist. Om en växt lider av brist på kalcium är den ytterligare mottaglig för svampsjukdomar. Vi rekommenderar därför; om det under den senaste månad har varit mycket nederbörd, en utspridning av BioCalcium. Mängden som bör utspridas är 35-40 l/ha. BioCalcium fås i tunna med 150 kg = 112 l. eller i 10 l dunk.

BioCalcium


Ytterligare information vid:

Laila Helena Andersen
Telefon 076 100 54 20, eller mail laila@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files

Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen

Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver!