Clicka här och se nyhetsmajlen i din webläsare!
 

Nyhetsbrev 7/2010


 

Ny produkt mot skadliga svampar i gräs
kompletterar vårt vinterprogram


Ingen har förmodligen glömt senaste års fruktansvärda vinter som medförde omfattande skador på green´s. I stort sett alla blev drabbade och faktiskt var de ända som slapp rimligt genom vintern nyanlagda, sandbaserade green´s.

Som de flesta säkert vet forskas det mycket i om sjukdomar kan stoppas/hämmas med tillförsel av näringsämnen. De första resultaten kom för få år sedan från USA och visade, att en tillförsel på 4,5 kg rent mangan/ha kan reducera rotdödaresjukan betydligt.

Nästa steg på vägen är nu, att forskare vid Göteborg Universitet har upptäckt att kalifosfit kan hämma/bekämpa en lång rad av de skadliga svampar som finns i green´s. BioNutria Danmark förväntar till våren att inleda ett försökssamarbete med Göteborg Universitet omkring detta. Försöksledaren känner från ett stort fältarbete, effekten dels från green´s, och från andra växtarter och försökens mål är därför enbart, att dokumentera effekten i gräs.

BioFosfit Datablad

Här lite litteratur som kan hämtas på nätet.

www.turfgrass.dk

Som rubriken säger är BioFosfit ett komplement till vårt vinterprogram som består av BioVinter och Fusarium Inhibitor.

BioVinter tillför de nödvändiga mängder av näringsämnen som skall säkra att gräsen är i bästa möjliga kondition inför vintern, med det högsta möjliga innehåll av kolhydrater, samtidigt med, att ett etablerat svampangrepp bekämpas. BioVinter styrker samtidigt växtens immunförsvar.


BioGolf Vinter Datablad

Fusarium Inhibitor bekämpar ett etablerat angrepp på gräsen, samtidigt med att växtens immunförsvar stärks.

BioGolf Fusarium Inhibitor Datablad


Populärt sagt kan man säga att BioVinter och Fusarium Inhibitor arbetar ovanpå jorden- alltså på gräsens bladyta, medan BioFosfit är aktiv i jorden. Med höst/vinterprogrammet har vi därmed marknadens starkaste kombination.


Slutsats: För första gång finns det härmed ett höst/vinterkoncept som positivt påverkar växtens immunförsvar, kolhydratstatus, bekämpar skadliga svampar på gräsen och skadliga svampar i jorden. Samtidigt ger behandlingen en särdeles attraktiv färg åt gräset. En annan mycket stor fördel är att konceptet är mycket ekonomiskt att använda.


Ytterligare information vid:

Laila Helena Andersen
Telefon 076 100 54 20, eller mail laila@bionutria.dk

Peter Lithander
Telefon 076-779 54 20, eller mail pl@bionutria.dk

Tomas Nilsson
Telefon 076-833 54 20, eller mail tn@bionutria.dk

Ove Andersen
Telefon 076-100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk


Nytt försök i Danmark
Forskningscentret for skov og landskab söker
försöksvärdar till nytt försök i Danmark


Målet med detta försök samt de andra pilotförsöken (behandling med flamning etc.) omkring pesticidfri skötsel är att finna olika metoder, faktorer som påverkar de olika ogräs arter så vi har olika lösningar för de olika ogräsarterna.

Vi har lovat att producera specialgödningar till försöket då det finns en teori om, att vissa flytande gödningar kan ha en effekt på bredbladigt ogräs.

I detta försök fokuserar man mycket på klöver, som på många golfbanor är ett stort problem. Till försöket söks därför golfbanor i Danmark som har problem med klöver.

Vi ser med glädje fram emot en spännande säsong med försök som gynnar både miljön och användare. Vi håller er informerade om försöken i framtida nyhetsbrev.


Se mere på www.bionutria.dk/files/files

Med gröna hälsningar
BioNutria Danmark
Ove Andersen

Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver!